Đăng nhập tài khoản sinh viên
Quên mật khẩu

Lưu ý
Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản Mã sinh viên và mật khẩu như trên hệ thống Cổng thông tin đào tạo
Phát triển bởi Phòng Quản lý CNTT - Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
Số 56 Hoàng Diệu 2 – Phường Linh Chiểu – Quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
Email: info@buh.edu.vn
Điện thoại: (028) 38 216 100